REFERANSER

Jessheim Sør

Jessheim Sør forener landlige omgivelser med et attraktivt urbant miljø.
Ferdig utbygget vil Jessheim Sør bli den nye porten til Jessheim med i alt 800 leiligheter og med et variert handels- og servicetilbud. A-Å har utviklet strategi, profil, alt salgs- og kommunikasjonsmateriell, og egne websider.