Strategi

For å nå målene om verdiskapning og merkevarebygging er det viktig å ha en klar strategi for utvikling og implementering av design. En designstrategi er et styringsverktøy for helhetlige løsninger – både på kort og lang sikt.

Vi utvikler firma- og prosjektprofilering og merkevarebygging fra kommunikasjonsstrategi, navnevalg og logo, til hele designprogram og implementering i trykte og digitale medier.

Produktutvikling

Vi ønsker at våre kunder skal skape positive og gode visuelle utrykk. Vi utvikler helhetlige designløsninger med særpreg og personlig identitet. Designet og det visuelle uttrykket vi utarbeider gir gjenkjennelse på tvers av kommunikasjonsflater, og er en viktig del av merkevarebyggingen.

 

I denne prosessen inngår logo-/profilutvikling, webdesign og nettbutikker, bokdesign, brosjyrer og årsberetninger, digitale og trykte annonsekampanjer, utstillingsmateriell, skilt, rollup, profilmateriell, emballasjedesign, interaktive presentasjoner m.m.

Kommunikasjon

Kommunikasjon handler enkelt sagt om å overføre informasjon mellom personer eller fra kunde til målgruppe. Vi utvikler en kommunikasjonsplattform sammen med våre kunder, som definerer hvem, hvor og hvordan.

 

I denne prosessen finner og utvikler vi verdier og kommunikasjnonsmål for kunde og produkt i forhold til målgruppe og målsetting. Vi utvikler helhetlige kommunikasjonsløsninger med implementering av design og budskap.