Prosjekter

Drammen Helsepark

Drammen Helsepark er en komplett helse- og omsorgsklynge, med det nye sykehuset som motor i utviklingen. Syv store bygg skal gi rom for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.
Og et godt byrom med levende gateplan.
A-Å har utviklet ny webside som samler de unike visjonene i prosjektet.