Skalstadlund Boligtomter

Skalstadlund Boligtomter er et lite eiendomsprosjekt med 28 boligtomter. A-Å har utvilet strategi og all markedskommunikasjon for prosjektet, i nært samarbeid med utbygger og megler. Logo/profil, prospekt, DM, omslagsmappe, annonsekampanjer, skilt/plakater, roll-up, og en enkel webside. En helhetlig løsning fra A-Å. Skalstadlund har blitt svært positivt mottatt i markedet.